-A +A

Aktualności 11

Szanowni Państwo,

W związku z dużą ilością pytań odnośnie terminów poszczególnych szkoleń, informujemy, że harmonogramy oraz programy szkoleń zostaną zamieszczone dopiero po rozstrzygnięciu procedury przetargowej i wyborze wykonawców (I kwartał 2019).

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i realizowaniem zadania 11 dotyczącego podnoszenia kompetencji kadry kierowniczej oraz administracyjnej WUM uprzejmie prosimy o wskazanie/skierowanie pracowników z Państwa Pionów na szkolenia.

 

Szkolenia planowane są w terminie styczeń-grudzień 2019 roku.

 

Szkolenia będą organizowane w siedzibie WUM lub poza siedzibą WUM - na terenie Warszawy. Realizacja szkoleń planowana jest w dni pracy (pon-pt).

 

W szkoleniach mogą uczestniczyć pracownicy administracyjni jednostek podległych:

1) Rektorowi - przewidywana liczba 15 osób,

2) Kanclerzowi i jego Zastępcom - przewidywana liczba 66 osób,

3) Pion ds. Studenckich i Kształcenia - przewidywana liczba 36 osób,

4) Pion ds. Personalnych i Organizacyjnych - przewidywana liczba 24 osoby,

5) Pion ds. Nauki i Transferu Technologii - przewidywana liczba 27 osób,

6) Pionu ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju - przewidywana liczba 15 osób.

7) Pion ds. Klinicznych i Inwestycji.

 

Pracownik może uczestniczyć w maksymalnie 3 szkoleniach, przy czym tematyka szkoleń musi być związana z aktualnie realizowanym lub zaplanowanym i uzgodnionym z pracodawcą zakresem obowiązków pracownika.

 

Lista tematów szkoleń do wybrania znajduje się w dokumencie Skierowanie pracownika na szkolenie. Osoba zgłaszająca pracownika na szkolenie może zaproponować na formularzu Skierowania również inną tematykę szkolenia niż możliwa do wyboru z listy.

W celu zgłoszenia pracowników do udziału w szkoleniach, uprzejmie proszę o dostarczenie do Biura Projektu WUM AID (Centrum Dydaktyczne, pok. 120) wypełnionych i podpisanych dokumentów (wzory w załączeniu).

  1. Skierowanie pracownika na szkolenie
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Oświadczenie uczestnika projektu

W przypadku zgłoszenia pracownika na więcej niż 1 szkolenie wymagane jest odrębne skierowanie na każde szkolenie, (na przykład: Kierujemy pracownika na 3 szkolenia - w tej sytuacji należy złożyć: 1 x Formularz zgłoszeniowy, 1 x Oświadczenie uczestnika, 3 x Skierowanie pracownika na szkolenie).

Szczegółowe informacje związane z postępowaniem kwalifikacyjnym znajdą Państwo w  załączniku Regulamin podnoszenia kwalifikacji pracowników WUM w projekcie „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

Dokumenty do Biura Projektu WUM AID należy składać do 30 listopada 2018 r.

Pracownicy  oraz ich przełożeni zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniach na adresy mailowe.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów szkoleń będą wysyłane bezpośrednio do pracowników zakwalifikowanych na poszczególne szkolenia (po rozstrzygnięciu przetargów i wyborze wykonawców) oraz zamieszczone zostaną na stronie projektu w Zakładce „Zadanie 11”.