-A +A

Zadanie drugie

„Szkoła Letnia Zdrowia Publicznego”

Koordynator zadania: dr hab. Joanna Gotlib (Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu)

Zupełnie nowa formuła zajęć, pierwsza w historii Szkoła Letnia dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Summer School of Global Health) studiujących w języku polskim, podczas której zajęcia prowadzone będą w języku angielskim, w tym również przez wykładowców  z zagranicznych uczelni, co wpływa na umiędzynarodowienie kształcenia.

Zajęcia obejmują najważniejsze wyzwania międzynarodowego zdrowia publicznego i global health w perspektywie międzynarodowej. Zajęcia prowadzone w grupach studentów reprezentujących wszystkie kierunki studiów gwarantują interdyscyplinarne spojrzenie na poruszaną tematykę global/public health prowadzone przez m.in. przez wykładowców WUM i z zagranicznych uczelni. Szkoła Letnia w zakresie public/global health uzupełnia zapotrzebowanie studentów na wiedzę z obszaru międzynarodowych zagadnień zdrowia publicznego, problemów promocji zdrowia i profilaktyki chorób w perspektywie globalnej. W obowiązkowych programach studiów na kierunkach medycznych i związanych z naukami o zdrowiu nie realizuje się zajęć o tej tematyce, dlatego też udział w takich zajęciach dodatkowych może istotnie wpłynąć na wzrost wiedzy i umiejętności studentów we wspomnianych obszarach, szczególnie w perspektywie globalizacji i migracji personelu medycznego.

 

Program:

Definiowanie i pomiar zdrowia w ujęciu globalnym,

Choroby zakaźne,

Urazy i choroby niezakaźne,

Zdrowie matki i dziecka,

Środowisko, klimat i migracje,

Żywność i woda,

Systemy opieki zdrowotnej i zarządzanie zdrowiem w ujęciu globalnym.<--break->

DOKUMENTY DO POBRANIA - TUTAJ