-A +A

Zadanie szóste

„Wprowadzenie nowego programu kształcenia fizjologii z elementami patofizjologii wykorzystującego wirtualną platformę edukacyjną oraz elementy VR”

Koordynator zadania: prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska (Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej)

 1. Implementacja dedykowanej, otwartej platformy typu PowerLab/LabTutor do procesu dydaktyki z fizjologii z elementami patofizjologii (I i II WL).

Do nauczania przedmiotu Fizjologia z elementami patofizjologii Zostanie wykorzystany  wysokowydajny sprzęt do pozyskiwania danych przeznaczony do nauczania przedmiotów z szerokiego zakresu nauk przyrodniczych i aplikacji dydaktycznych. Złożone, ale jednocześnie łatwe w obsłudze systemy pozwalają studentom rejestrować i analizować uzyskane przez nich parametry z zakresu omawianych zagadnień fizjologicznych.

 

2. Dostosowanie i realizacja programu kształcenia w zakresie fizjologii z elementami patofizjologii dla kierunku Położnictwo i Pielęgniarstwo (studenci I stopnia Wydziału Nauki o Zdrowiu), w oparciu o implementację kursu wzbogaconego zaawansowanymi programami komputerowymi.

Ponadto stworzenie warunków do interaktywnej współpracy studentów z komputerem wykorzystując wirtualną platformę edukacyjną i elementy VR, przygotowanie materiałów e-learnigowych, realizacja części programów kształcenia w j. angielskim (studenci polscy i obcojęzyczni)

W ramach zadania zaplanowano:

-zakup systemu typu PowerLab (12 zestawów), oprogramowania zarządzania eksperymentami i bazą wiedzy,

-szkolenia kadry dotyczące użytkowania zakupionego sprzętu typu PowerLab,

-szkolenia kadry dydaktycznej dotyczące praktycznej realizacji gotowych wzorców dydaktycznych obejmujących tematykę fizjologii i patofizjologii, tworzenie własnych procedur eksperymentalnych i umiejętność rozszerzania dostępnej bazy wiedzy,

-zakup pakietu programu VR i wyposażenia niezbędnego do jego prezentacji.