-A +A

Zadanie dziesiąte

„Rozwój systemu usług Biura Karier wspierającego studentów we wchodzeniu na rynek pracy”

Zespół Biura Karier chcąc wykorzystać swoje wieloletnie doświadczenie we współpracy z medycznym rynkiem pracy realizuje projekt dotyczący Doradztwa w Karierze dla studentów/tek WUM.  

Projekt ma na celu świadczenie profesjonalnych usług na rzecz studentów w oparciu o udoskonalone narzędzia i metody pracy.

Doradztwo w Karierze jest odpowiedzią na zapotrzebowanie studentów w zakresie wyboru drogi zawodowej, poznania rynku pracy oraz psychologicznego wsparcia podczas poszukiwania pracy i radzenia sobie ze swoją przyszłą rolą zawodową.

Projekt zakłada indywidualne podejście do potrzeb i problemów zawodowych każdego uczestnika.

 

W ramach doradztwa w karierze student/ka otrzyma:

·         dawkę potrzebnych informacji z rynku pracy

·         profesjonalne testy psychologiczne pomocne w odkrywaniu potencjału zawodowego

·         rozmowę doradczą pomocą w ukierunkowaniu zawodowym

·         przygotowanie do procesu rekrutacji: CV, List Motywacyjny, symulacja rozmowy kwalifikacyjnej

 

Projekt zakłada rozwój usług Biura Karier o jeszcze lepsze rozwiązania doradcze poprzez:

 

·         szkolenia dla pracowników umożliwiające wprowadzenia nowych usług doradczych

·         zwiększenie dostępności do konsultacji zawodowych- więcej dostępnych doradców

·         rozszerzenie pakietu profesjonalnych narzędzi  do diagnozy potencjału zawodowego

·         stworzenie platformy internetowej oraz elektronicznych i multimedialnych materiałów doradczych

 

 

 

Zgłoszenia od studentów do projektu przyjmujemy osobiście, telefonicznie lub mailowo

                                               BIURO KARIER - Centrum Dydaktyczne  p.214

                                               mail: biurokarier@wum.edu.pl, tel.(0-22) 572 09 10