-A +A

Zadanie dwunaste

„Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry Uczelni i rozwój systemu e-learningowego WUM”

Koordynator zadania: dr hab. Piotr Dziechciarz (Klinika Pediatrii)

                                     lek. Mateusz Struś (Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny)

A. Zapewnienie certyfikowanych szkoleń rozwijających kompetencje nauczycieli WUM, w tym wyszkolenie kadry instruktorskiej:

1) WPROWADZENIE DO DYDAKTYKI MEDYCZNEJ dla nowozatrudnionych nauczycieli, prowadzone na WUM przez doświadczonych dydaktyków WUM.

2) TEACHING HOW TO TEACH PROFESSIONAL LEVEL dla nauczycieli, którzy będą stanowić trzon kadry instruktorskiej WUM (5-dniowe szkolenia w University College London UCL)

3) TEACHING HOW TO TEACH dla nauczycieli, z nowoczesnych metod dydaktycznych; 

4) TEACHING HOW TO TEACH INTERNATIONAL STUDENTS dla nauczycieli prowadzących zajęcia na English Division i English Dentistry Division z kompetencji międzykulturowych i językowych;

5) TEACHING EFFECTIVE STUDENT ASSESMENT dla nauczycieli WUM, z metodyki projektowania testów, oceny ciągłej pracy studentów, skuteczności udzielania informacji zwrotnej (feedback); 

6) Udział w konferencji  AMEE dla nauczycieli

7) WARSZTATY Z PODSTAW EBM, czyli medycyny opartej na danych naukowych dla nauczycieli, prowadzonych na Uczelni przez doświadczonych dydaktyków WUM; 

8) SZKOLENIA Z BIOSTATYSTYKI I BIOINFORMATYKI:

a)  Effective Online Tutoring (szkolenie on-line dla 4 nauczycieli ZIMiT – University of Oxford)

b) Clinical Informatics Board Review Course CIBRC (on-line, 4 nauczycieli ZIMiT, American Medical Informatics Association AMIA)

c) CIBRC wyjazdowe (3 nauczycieli ZIMiT, American Medical Informatics Association AMIA)

d) Szkolenia z oprogramowania statystycznego (szkolenie na WUM dla 7 nauczycieli ZIMiT)

e) Szkolenia dla nauczycieli WUM, prowadzone przez nauczycieli ZIMiT (3 moduły obejmujące statystyki podstawowe i metody zaawansowane wnioskowania statystycznego)

9) SZKOLENIA PROBLEM BASED LEARNING (PBL) dla nauczycieli wydziałów lekarskich (7-dniowe szkolenie w Charit Universittsmedizin Berlin, Niemcy). 

B. Stworzenie WIRTUALNEJ BAZY WIEDZY poświęconej doskonaleniu dydaktyki medycznej dla nauczycieli WUM (materiały z kursów, e-booki, publikacje, kursy)

C. Profesjonalne wsparcie nauczycieli prowadzących zajęcia w języku angielskim

D. Rozwój systemu e-learningowego WUM, w tym rozbudowa Platformy i wsparcie techniczne/metodyczne dla osób tworzących materiały e-learningowe

E. Podniesienie kompetencji nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach Zadania 9 Projektu