-A +A

Zadania

Zadanie 1 – Organizacja zajęć prowadzonych przez zagranicznych wykładowców - visiting professors

 

Zadanie 2 – Szkoła Letnia Zdrowia Publicznego

 

Zadanie 3 – Opracowanie i wdrożenie metodyki i materiałów interaktywnych do zajęć Biostatystyka w praktyce klinicznej oraz Informatyka kliniczna i telemedycyna

 

Zadanie 4 – Obrazowanie 3D w dydaktyce "Kardiochirurgia wad wrodzonych"

 

Zadanie 5 – Rozszerzenie oferty zajęć e-learningowych dla studentów WUM

 

Zadanie 6 – Wprowadzenie nowego programu kształcenia fizjologii z elementami patofizjologii wykorzystującego wirtualną platformę edukacyjną oraz elementy VR

 

Zadanie 7 – Wprowadzenie nowego kierunku "Toksykologia z elementami kryminalistyki"

 

Zadanie 8 – Wprowadzenie nowego kursu (fakultetu) przygotowującego do zajęć klinicznych, opartego na rozwiązaniach VR, dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego

 

Zadanie 9 – Wprowadzenie oferty dydaktycznej/szkoleniowej rozwijającej kompetencje społeczne i zawodowe studentów WUM

 

Zadanie 10 – Rozwój systemu usług biura karier wspierającego studentów we wchodzeniu na rynek pracy

 

Zadanie 11 – Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej/administracyjnej WUM

 

Zadanie 12 – Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry Uczelni i rozwój systemu e- learningowego /Akademia Kompetencji Dydaktycznych, Metodologicznych i Społecznych