-A +A

Kontakt

Kierownik Projektu

dr Antonina Doroszewska

 Budynek ZIAM,   pok. 86

antonina.doroszewska@wum.edu.pl

BIURO PROJEKTU WUM AID:

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Centrum Dydaktyczne, pok. 120

ul. Ks. Trojdena 2a

02-109 Warszawa

wumaid@wum.edu.pl

Kierownik Administracyjny

mgr Anna Serzysko-Dąbrowska

22 57 20 719

anna.serzysko@wum.edu.pl

Specjalista

mgr Diana Rychlica

22 57 20 838

diana.rychlica@wum.edu.pl

Facebook: https://www.facebook.com/wumaid/