-A +A

Zadanie piąte

„Rozszerzenie oferty zajęć e-learningowych dla studentów WUM”

Koordynator zadania: mgr Andrzej Artemiuk (Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia)

 

 

1. Opracowanie w języku polskim i angielskim e-zajęć (prowadzonych on-line i w formie blended-learning), materiałów e-learningowych dla studentów WUM przez jednostki naukowo-dydaktyczne WUM oraz materiały e-learningowe przez Studenckie Koła Naukowe (SKN) WUM.

 

W trakcie trwania Projektu planowane jest utworzenie:

-minimum 200 e-zajęć i materiałów e-learningowych na Platformie e-learning WUM, opracowanych przez jednostki naukowo-dydaktyczne WUM

-minimum 10 materiałów e-learningowych opracowanych przez SKN WUM.

 

2. Stworzenie uczelnianej oferty MOOC (massive open online course) - opracowanie 5 uczelnianych MOOCs z zakresu np. medycyny, farmacji i/lub ochrony zdrowia, udostępnionych na ogólnopolskiej platformie e-learningowej.