-A +A

Zadanie pierwsze

HARMONOGRAM WIZYT ZAGRANICZNYCH PROFESORÓW

LUTY 2020

Temat wykładów

Visiting Professors

Data zajęć

"Evidence Based Nursing Practice Workshops Part 1"

Tarja Kvist

Visiting professor from University of Eastern Finland

24.02.2020

27.02.2020