-A +A

Zadanie pierwsze

„Organizacja zajęć prowadzonych przez zagranicznych wykładowców – visiting professors”

Koordynator zadania: mgr Elwira Cabaj (Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia)

Zadanie zakłada wzrost umiędzynarodowienia WUM dzięki rozszerzeniu oferty zajęć prowadzonych przez visiting professors jako nowego elementu dydaktyki, w nowym, dotychczas nie realizowanym zakresie czy formule. Obejmuje 70 wizyt.

Jego głównym celem jest wsparcie rozwoju potencjału dydaktycznego Uczelni oraz uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej skierowanej do studentów naszej Uczelni poprzez urozmaicenie programu i form prowadzonych zajęć. Dzięki uczestnictwu w wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez wykładowców z zagranicy, uznanych ekspertów w swoich dziedzinach studenci mają możliwość poznania różnych, często innowacyjnych metod nauczania oraz innego spojrzenia na zagadnienia dotyczące interesującej ich tematyki. Ponadto, ze względu na fakt, że wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim, studenci zyskują możliwość zwiększenia swoich kompetencji językowych poprzez poszerzenie słownictwa związanego z konkretnymi dziedzinami nauki.