-A +A

Dokumenty 5

Jak przygotować i prowadzić e-zajęcia - wskazówki praktyczne

                                           STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE:

1. Instrukcja przygotowania kursu e-learningowego przez Studenckie Koła Naukowe

- Załącznik 1 Wniosek o zawarcie umowy o dzieło

- Załącznik 2 Oświadczenie o właściwym identyfikatorze podatkowym

- Załącznik 3 Rachunek do umowy o dzieło