-A +A

Zadanie dziewiąte

„Wprowadzenie oferty dydaktycznej/szkoleniowej rozwijającej kompetencje społeczne i zawodowe studentów WUM”

Koordynator zadania: dr Antonina Doroszewska (Studium Komunikacji Medycznej)

Zadanie obejmuje opracowanie merytoryczne oraz realizację fakultetów z zakresu:

a. OGÓLNOUCZELNIANE:

- Komunikacja z pacjentem i w zespole terapeutycznym

- Wielokulturowość w medycynie

- Prawo i przedsiębiorczość w medycynie

- Warsztat badawczo-naukowy: EBM, proper medical writing, wykorzystywanie baz danych

- Praca projektowa

- Współpraca z biznesem i komercjalizacja wyników badań

 

b. DLA KIERUNKU FARMACJA I ANALITYKA MEDYCZNA:

- Prawo farmaceutyczne

- GMP, GLP, walidacja

- Nowoczesne metody analityczne

- Kontrola jakości produktów leczniczych

 

c. DLA KIERUNKU LEKARSKIEGO:

- Profesjonalizm medyczny

- Etyczno-prawne podstawy wykonywania zawodu lekarza

- Podstawy EBM-medycyny opartej na danych naukowych

 

d. DLA KIERUNKU STOMATOLOGIA:

-Komunikacja z pacjentem w gabinecie dentystycznym

-Zakładanie własnej praktyki dentystycznej

 

Fakultety te wpisują się w zagadnienia edukacji medycznej - jeden z priorytetów dotyczący nauczania na uczelniach medycznych na świecie. Tematyka ta jest rozwijana na WUM - stanowi istotny cel w Strategii rozwoju WUM 2017-2020. Kompetencje społeczne, w tym przede wszystkich umiejętność budowania dobrej relacji i komunikacji z pacjentem i jego rodziną, komercjalizacja wyników badań, biegłość w zakresie przepisów prawa związanych z wykonywanym zawodem zaliczono do umiejętności wymagających rozwoju. Ww. fakultety pozwolą na podniesienie kompetencji/kwalifikacji: zawodowych, komunikacyjnych, w zakresie przedsiębiorczości, czy analitycznych.