-A +A

Zadanie jedenaste

„Podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej/administracyjnej WUM”

Koordynator zadania: mgr Diana Rychlica (Biuro Projektów Dydaktycznych)

W ramach zadania zostaną przeprowadzone szkolenia dla kadr zarządzających i administracyjnych uczelni.

Szkolenia swoim zakresem będą obejmowały:

- rozwój i zarządzanie zasobami ludzkimi

- obsługę projektów unijnych ,

- zarządzanie finansami i gospodarka mieniem- logistyka,

- komunikacja, media i marketing ,

- specjalistyczna wiedzy w zakresie obsługi programów komputerowych ,

- kompetencje językowe ,

- obszar audytu,

- nauka i transfer technologii.