-A +A

Zadanie czwarte

„Obrazowanie 3D w dydaktyce Kardiochirurgia wad wrodzonych”

Koordynator zadania: prof. Maciej Karolczak (Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci)

 

1. Stworzenie bazy 50 serc z różnymi wadami wrodzonymi - wydruków jako muzeum modeli serc umożliwiającego rozcięcie ściany modelu i zajrzenie do wnętrza, dostępnej dla studentów też w formie wirtualnych modeli serc 3D na platformie e-learningowej WUM.

Baza i muzeum dostępne będą dla studentów i pracowników WUM, w szczególności wykorzystane zostaną w dydaktyce studiów 5 roku kierunku lekarskiego IIWL w nowo wprowadzonym przedmiocie obowiązkowym "Kardiochirurgia wad wrodzonych”.

2. Stworzenie i wydanie atlasu serc ze szczegółowym opisem objawów, diagnostyki i korekcji 50 wrodzonych wad serca (modele serc 3D+opisy przypadku).