-A +A

Zadanie trzecie

„Opracowanie i wdrożenie metodyki i materiałów interaktywnych do zajęć Biostatystyka w praktyce klinicznej oraz Informatyka kliniczna i telemedycyna"

Koordynator zadania: dr Andrzej Cacko (Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny)

 

Opracowanie metodyki i materiałów interaktywnych do zajęć Biostatystyka w praktyce klinicznej oraz Informatyka kliniczna i telemedycyna, w celu zwiększenia liczby interaktywnych ćwiczeń, wzrostu aktywności studenta w trakcie zajęć i nabycia umiejętności praktycznych, uatrakcyjnienia procesu kształcenia. Wyżej wymienione przedmioty reformują dotychczasowy program nauczania zbliżając go do programów wiodących na świecie uczelni medycznych.

Zajęcia "Biostatystyka w praktyce klinicznej" (25h),"Informatyka kliniczna i telemedycyna" (20h) - jako przedmioty obowiązkowe - zastąpią obecny przedmiot obowiązkowy "Biostatystyka i informatyka medyczna" prowadzony dla studentów kierunku lekarskiego I WL. Zajęcia w nowej formule będą realizowane  z wykorzystaniem urządzeń mobilnych i specjalnego oprogramowania (m.in. aplikacji).